DDC 657
Tác giả CN Taylor, John
Nhan đề Accounting : Teachers book / John Taylor, Stephen Peltier
Thông tin xuất bản USA : Express publishing
Mô tả vật lý 41 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Peltier, Stephen
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00123082
00249
00486AD3A65-460E-454D-888A-58361E6F859F
005202310071825
008231007s0000 vm eng
0091 0
039|y20231007182518|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bT238 - J653
100 |aTaylor, John
245 |aAccounting : |bTeachers book / |cJohn Taylor, Stephen Peltier
260 |aUSA : |bExpress publishing
300 |a41 tr. ; |ccm.
691 |aKế toán
700 |aPeltier, Stephen
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 10/7/6thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1