DDC 330.0727
Tác giả CN Hoàng, Khắc Lịch
Nhan đề Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế : với sự hỗ trợ của SPSS / Hoàng Khắc Lịch, Cao Tấn Bình
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 284 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122419-21
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124952
00249
004858F9D3F-7E22-4F8A-B651-6354254DDDDE
005202401201615
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043158762|c68000
039|a20240406144012|bvulh|c20240120161540|dvulh|y20240120161534|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a330.0727|bH678 - L698
100 |aHoàng, Khắc Lịch
245 |aGiáo trình nguyên lý thống kê kinh tế : |bvới sự hỗ trợ của SPSS / |cHoàng Khắc Lịch, Cao Tấn Bình
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2021
300 |a284 tr. ; |ccm.
691 |aKế toán
691|aTài chính ngân hàng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122419-21
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/32thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122419 Kho sách chuyên ngành 330.0727 H678 - L698 Kế toán 1
2 10122420 Kho sách chuyên ngành 330.0727 H678 - L698 Kế toán 2
3 10122421 Kho sách chuyên ngành 330.0727 H678 - L698 Kế toán 3

Không có liên kết tài liệu số nào