DDC 345.597
Tác giả TT Chính phủ
Nhan đề Nghị định số 116/2013/NĐ-CP : Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền / Chính phủ
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 25 tr. ; cm.
Tóm tắt Trình bày về Luật và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền. Về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố...
Từ khóa tự do Luật chống rửa tiền
Từ khóa tự do Rửa tiền
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123314
00266
004E859E8E5-FB60-4B6E-ABBA-B7B021B1280E
005202310231549
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20231023154912|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a345.597|bC539
110 |aChính phủ
245 |aNghị định số 116/2013/NĐ-CP : |bNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền / |cChính phủ
260 |aHà Nội, |c2013
300 |a25 tr. ; |ccm.
520 |aTrình bày về Luật và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền. Về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố...
653 |aLuật chống rửa tiền
653 |aRửa tiền
653 |aVăn bản pháp luật
691 |aLuật kinh tế
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1