• Sách Tham KhảoQuản trị kinh doanh
  • 343.59704 N576 - P577
    Chính sách thuế Giải đáp các tình huống thường gặp về thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn, chứng từ /

DDC 343.59704
Tác giả CN Nguyễn, Phương
Nhan đề Chính sách thuế Giải đáp các tình huống thường gặp về thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn, chứng từ / Nguyễn Phương
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2022
Mô tả vật lý 391 tr. ; 28 cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122070-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124436
00225
004787110A4-4F5A-4B6B-929D-E6958BF83DB0
005202401040827
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786047930340|c425000
039|y20240104082802|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a343.59704|bN576 - P577
100 |aNguyễn, Phương
245 |aChính sách thuế Giải đáp các tình huống thường gặp về thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn, chứng từ / |cNguyễn Phương
260 |aH. : |bTài chính, |c2022
300 |a391 tr. ; |c28 cm.
691 |aQuản trị kinh doanh
691|aLuật kinh tế
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122070-2
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/4 vu/2thumbimage.jpg
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122070 Kho sách chuyên ngành 343.59704 N576 - P577 Quản trị kinh doanh 1
2 10122071 Kho sách chuyên ngành 343.59704 N576 - P577 Quản trị kinh doanh 2
3 10122072 Kho sách chuyên ngành 343.59704 N576 - P577 Quản trị kinh doanh 3

Không có liên kết tài liệu số nào