DDC 339
Tác giả CN Nguyễn, Minh Tuấn
Nhan đề Kinh tế vĩ mô : Macroeconomic / Nguyễn Minh Tuấn, Trần Nguyễn Minh Ái
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Kinh tế TP.HCM, 2015
Mô tả vật lý 284 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Kinh tế vĩ mô
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122196-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124864
00275
0044FC2A500-0477-4CAE-9B7F-14CCAC035E36
005202401180956
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c72000
020|a9786049222047
039|y20240118095704|zvulh
041 |avie
044 |avm
082 |a339|bN576 - T883
100 |aNguyễn, Minh Tuấn
245 |aKinh tế vĩ mô : |bMacroeconomic / |cNguyễn Minh Tuấn, Trần Nguyễn Minh Ái
260 |aTp. HCM : |bKinh tế TP.HCM, |c2015
300 |a284 tr. ; |c24 cm.
653 |aKinh tế học
653 |aKinh tế vĩ mô
653|aKế toán
653|aTài chính ngân hàng
691|aQuản trị sự kiện
691|aKế toán
691|aLuật kinh tế
691|aTài chính ngân hàng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122196-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/18/4thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122196 Kho sách chuyên ngành 339 N576 - T883 Quản trị sự kiện 1
2 10122197 Kho sách chuyên ngành 339 N576 - T883 Quản trị sự kiện 2
3 10122198 Kho sách chuyên ngành 339 N576 - T883 Quản trị sự kiện 3

Không có liên kết tài liệu số nào