DDC 330
Tác giả CN Sowell, Thomas
Nhan đề Basic economics : Kinh tế học cơ bản, A Bờ Cờ: Kinh tế học nhập môn cho nhà đầu tư / Thomas Sowell, Thái Phạm, Đỗ Ngọc Quỳnh Như dịch
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2023
Mô tả vật lý 745 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122538-40
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125030
00233
0046081E3C3-5BFB-489C-82AC-3DEA2EC5B810
005202401241519
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043920482|c569000
039|a20240409105237|bvulh|c20240408130828|dvulh|y20240124152004|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a330|bS731 - T454
100 |aSowell, Thomas
245 |aBasic economics : |bKinh tế học cơ bản, A Bờ Cờ: Kinh tế học nhập môn cho nhà đầu tư / |cThomas Sowell, Thái Phạm, Đỗ Ngọc Quỳnh Như dịch
260 |aH. : |bThế giới, |c2023
300 |a745 tr. ; |ccm.
691 |aLuật
691|aQuản trị kinh doanh
691|aDigital Marketing
691|aLuật kinh tế
691|aTài chính ngân hàng
691|aThương mại điện tử
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122538-40
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/24/23thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122538 Kho sách chuyên ngành 330 S731 - T454 Luật 1
2 10122539 Kho sách chuyên ngành 330 S731 - T454 Luật 2
3 10122540 Kho sách chuyên ngành 330 S731 - T454 Luật 3