DDC 658.7
Tác giả CN Wisner, Joel D.
Nhan đề Principles of supply chain management : a balanced approach / Joel D. Wisner, Keah-Choon Tan, G. Keong Leong
Lần xuất bản 6th edition
Thông tin xuất bản Boston, MA : Cengage, 2023
Mô tả vật lý 666 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10201986
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125165
00268
00491C40530-0C65-4FAC-B4EC-601D49F30C44
005202402241328
008240224s2023 vm eng
0091 0
020 |a9780357715604|c7496000
039|y20240224132839|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.7|bW815 - J642
100 |aWisner, Joel D.
245 |aPrinciples of supply chain management : |ba balanced approach / |cJoel D. Wisner, Keah-Choon Tan, G. Keong Leong
250 |a6th edition
260 |aBoston, MA : |bCengage, |c2023
300 |a666 tr. ; |ccm.
691 |aThương mại điện tử
691|aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10201986
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/24/10thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10201986 Kho sách ngoại văn 658.7 W815 - J642 Thương mại điện tử 1

Không có liên kết tài liệu số nào