DDC 658.872
Tác giả CN Rowles, Daniel
Nhan đề Mobile marketing : how mobile technology is revolutionizing marketing, communications and advertising / Daniel Rowles
Lần xuất bản 2nd edition
Thông tin xuất bản London : Kogan Page, 2017
Mô tả vật lý 256 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10202011
000 00000nam#a2200000u##4500
00125189
00268
004ADC5A9F7-9D93-410C-9702-1481291E5A54
005202402270843
008240227s2017 vm eng
0091 0
020 |a9780749479794|c628000
039|y20240227084303|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.872|bR884 - D184
100 |aRowles, Daniel
245 |aMobile marketing : |bhow mobile technology is revolutionizing marketing, communications and advertising / |cDaniel Rowles
250 |a2nd edition
260 |aLondon : |bKogan Page, |c2017
300 |a256 tr. ; |ccm.
691 |aThương mại điện tử
691|aQuản trị kinh doanh
691|aDigital Marketing
691|aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10202011
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/27/2thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10202011 Kho sách ngoại văn 658.872 R884 - D184 Thương mại điện tử 1

Không có liên kết tài liệu số nào