DDC 658.872
Tác giả CN B.COM
Tác giả TT University Of Calicut School Of Distance Education
Nhan đề E-Commerce Management : Study material / B.COM
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 75 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125567
00268
00478521BB8-A673-47F3-8DE1-85CF39436017
005202404101533
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20240410153343|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.872|bC728
100 |aB.COM
110 |aUniversity Of Calicut School Of Distance Education
245 |aE-Commerce Management : |bStudy material / |cB.COM
260 |c2014
300 |a75 tr. ; |ccm.
691 |aThương mại điện tử
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/thương mại điện tử/bia/01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1