DDC 658.154
Tác giả CN Lalli, William Rea
Nhan đề Handbook of budgeting / William Rea Lalli, William Rea Lalli
Lần xuất bản 6th edition
Thông tin xuất bản Wiley : Hoboken, 2012
Mô tả vật lý 866 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00124596
00269
00406F27659-7C7C-4B8E-B80F-29D09BD193A1
005202401101733
008240110s2012 vm eng
0091 0
039|y20240110173321|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.154|bL198 - W716
100 |aLalli, William Rea
245 |aHandbook of budgeting / |cWilliam Rea Lalli, William Rea Lalli
250 |a6th edition
260 |aWiley : |bHoboken, |c2012
300 |a866 tr. ; |ccm.
691 |aDigital Marketing
691|aThương mại điện tử
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/10 vu/15thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0