DDC 658.154
Tác giả CN Shim, Jae K
Nhan đề Budgeting basics and beyond / Jae K; Shim, Joel G. Siegel, Allison I. Shim
Lần xuất bản 4th edition
Thông tin xuất bản Hoboken : Wiley, 2012
Mô tả vật lý 542 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00124597
00269
004B0EC7930-DEBC-43C6-A777-577B81C55277
005202401101741
008240110s2012 vm eng
0091 0
039|y20240110174109|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.154|bS556 - J221
100 |aShim, Jae K
245 |aBudgeting basics and beyond / |cJae K; Shim, Joel G. Siegel, Allison I. Shim
250 |a4th edition
260 |aHoboken : |bWiley, |c2012
300 |a542 tr. ; |ccm.
691 |aDigital Marketing
691|aThương mại điện tử
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/10 vu/16thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0