Tác giả CN Piercy, Nigel F.
Nhan đề The Marketing Budgeting Process : Marketing Management Implications / Nigel F. Piercy
Thông tin xuất bản UK : Journal of Marketing, 1987
Mô tả vật lý 15 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00124598
00269
004175B0AF7-2C99-4ED0-AF5D-5082BF2E6721
005202401101745
008240110s1987 vm eng
0091 0
039|y20240110174531|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
100 |aPiercy, Nigel F.
245 |aThe Marketing Budgeting Process : |bMarketing Management Implications / |cNigel F. Piercy
260 |aUK : |bJournal of Marketing, |c1987
300 |a15 tr. ; |ccm.
691 |aDigital Marketing
691|aThương mại điện tử
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/10 vu/17thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0