DDC 658.802
Tác giả CN Jutkowitz, Alexander
Nhan đề Content marketing trong kỷ nguyên 4.0 / Alexander Jutkowitz ; Kaidy Tran dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2023
Mô tả vật lý 335 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122300-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124915
00267
004EB3C9FE2-FD6C-4D44-8B87-2126A56186C5
005202401190852
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043933444|c169000
039|a20240408130824|bvulh|c|d|y20240119085225|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.802|bA374 - J969
100 |aJutkowitz, Alexander
245 |aContent marketing trong kỷ nguyên 4.0 / |cAlexander Jutkowitz ; Kaidy Tran dịch
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2023
300 |a335 tr. ; |ccm.
691 |aThương mại điện tử
691|aDigital Marketing
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122300-2
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/19.1/01thumbimage.jpg
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122300 Kho sách chuyên ngành 658.802 A374 - J969 Thương mại điện tử 1
2 10122301 Kho sách chuyên ngành 658.802 A374 - J969 Thương mại điện tử 2
3 10122302 Kho sách chuyên ngành 658.802 A374 - J969 Thương mại điện tử 3

Không có liên kết tài liệu số nào