DDC 658.72
Tác giả CN Blanchard, David
Nhan đề Quản trị chuỗi cung ứng : Những phương pháp hay nhất / David Blanchard; Trần Mạnh Cường dịch
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2022
Mô tả vật lý 399 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122357-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124932
00268
00404D355A6-67BC-49A0-9BC2-DBD6867F839E
005202401201009
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786047931842|c199000
039|y20240120100947|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.72|bB639 - D249
100 |aBlanchard, David
245 |aQuản trị chuỗi cung ứng : |bNhững phương pháp hay nhất / |cDavid Blanchard; Trần Mạnh Cường dịch
260 |aH. : |bTài chính, |c2022
300 |a399 tr. ; |ccm.
691 |aThương mại điện tử
691|aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122357-9
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/13thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122357 Kho sách chuyên ngành 658.72 B639 - D249 Thương mại điện tử 1
2 10122358 Kho sách chuyên ngành 658.72 B639 - D249 Thương mại điện tử 2
3 10122359 Kho sách chuyên ngành 658.72 B639 - D249 Thương mại điện tử 3

Không có liên kết tài liệu số nào