DDC 658.802
Tác giả CN Taylor, Gabriela
Nhan đề Budget marketing : How to start & market an online business with little to zero marketing budget / Gabriela Taylor
Thông tin xuất bản Global & Digital, 2013
Mô tả vật lý 146 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10202074
000 00000nam#a2200000u##4500
00125492
00270
004A28CD2DB-E4D3-4BDB-93E9-9A4F139C1F6E
005202404010849
008240401s2013 vm eng
0091 0
020 |a9781490960838|c639000
039|y20240401084946|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.802|bT238 - G118
100 |aTaylor, Gabriela
245 |aBudget marketing : |bHow to start & market an online business with little to zero marketing budget / |cGabriela Taylor
260 |bGlobal & Digital, |c2013
300 |a146 tr. ; |ccm.
691 |aDigital Marketing
691|aQuản trị kinh doanh
691|aThương mại điện tử
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10202074
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/1/4thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10202074 Kho sách ngoại văn 658.802 T238 - G118 Digital Marketing 1

Không có liên kết tài liệu số nào