DDC 658.872
Tác giả TT MediaZ
Nhan đề Email marketing : Hành trình tiếp cận khách hàng với chi phí tối ưu / MediaZ
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2018
Mô tả vật lý 220 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122541-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125031
00225
004BF33A60E-C96B-4222-8C1E-D115B7574275
005202401241529
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786047746989|c110000
039|a20240406135924|bvulh|c|d|y20240124152924|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.872|bE531 - M345
110 |aMediaZ
245 |aEmail marketing : |bHành trình tiếp cận khách hàng với chi phí tối ưu / |cMediaZ
260 |aH. : |bThế giới, |c2018
300 |a220 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị kinh doanh
691|aDigital Marketing
691|aThương mại điện tử
691|aQuản trị kinh doanh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122541-3
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/24/24thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122541 Kho sách chuyên ngành 658.872 E531 - M345 Quản trị kinh doanh 1
2 10122542 Kho sách chuyên ngành 658.872 E531 - M345 Quản trị kinh doanh 2
3 10122543 Kho sách chuyên ngành 658.872 E531 - M345 Quản trị kinh doanh 3

Không có liên kết tài liệu số nào