DDC 658.872
Tác giả CN Gunelius, Susan
Nhan đề Hướng dẫn bài bản cách làm email marketing cho doanh nghiệp : Ultimate guide to email marketing for business / Susan Gunelius, Thủy Tiên dịch
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý 313 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10121993-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124408
00225
004AED0BF31-CDA3-4EC1-9175-7CE1571E0234
005202401031358
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048980450|c170000
039|y20240103135832|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.872|bG975 - S964
100 |aGunelius, Susan
245 |aHướng dẫn bài bản cách làm email marketing cho doanh nghiệp : |bUltimate guide to email marketing for business / |cSusan Gunelius, Thủy Tiên dịch
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2020
300 |a313 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị kinh doanh
691|aDigital Marketing
691|aThương mại điện tử
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10121993-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/3 vu/12thumbimage.jpg
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121993 Kho sách chuyên ngành 658.872 G975 - S964 Quản trị kinh doanh 1
2 10121994 Kho sách chuyên ngành 658.872 G975 - S964 Quản trị kinh doanh 2
3 10121995 Kho sách chuyên ngành 658.872 G975 - S964 Quản trị kinh doanh 3

Không có liên kết tài liệu số nào