DDC 658.872
Tác giả CN Gryson, Olivier
Nhan đề Digital marketing in the pharmaceutical industry / Olivier Gryson
Thông tin xuất bản France : Independently published, 2019
Mô tả vật lý 144 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10202031
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125409
00223
0042497B5C8-7BE9-4416-8EAF-3649F74553E4
005202403210914
008240321s2019 vm eng
0091 0
020 |a9781070925189|c1350000
039|y20240321091447|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.872|bG895 - O491
100 |aGryson, Olivier
245 |aDigital marketing in the pharmaceutical industry / |cOlivier Gryson
260 |aFrance : |bIndependently published, |c2019
300 |a144 tr. ; |ccm.
691 |aDược
691|aQuản trị kinh doanh
691|aDigital Marketing
691|aThương mại điện tử
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10202031
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/21/6thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10202031 Kho sách ngoại văn 658.872 G895 - O491 Dược 1

Không có liên kết tài liệu số nào