DDC 339
Tác giả CN Guell, Robert C.
Nhan đề Kinh tế vĩ mô : Những chủ đề kinh tế học hiện đại / Robert C. Guell; MBA Nguyễn Văn Dung (Biên dịch)
Thông tin xuất bản Tổng hợp Đồng Nai, 2009
Mô tả vật lý 256 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Kinh tế vĩ mô
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Dung
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125536
00270
0048EF63995-B0CF-45A2-88D4-5E89390B4560
005202404091624
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20240409162412|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a339|bR639 - G925
100 |aGuell, Robert C.
245 |aKinh tế vĩ mô : |bNhững chủ đề kinh tế học hiện đại / |cRobert C. Guell; MBA Nguyễn Văn Dung (Biên dịch)
260 |bTổng hợp Đồng Nai, |c2009
300 |a256 tr. ; |ccm.
653 |aKinh tế học
653 |aKinh tế vĩ mô
691 |aDigital Marketing
700 |aNguyễn, Văn Dung
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/digital marketing/bia/01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1