DDC 370.1
Tác giả CN Trần, Văn Đạt
Nhan đề Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục / Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2016
Mô tả vật lý 351 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học; các loại nghiên cứu định lượng; định tính hỗn hợp; cấu trúc và nội dung của một đề cương nghiên cứu...
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Phương pháp nghiên cứu
Từ khóa tự do Định lượng
Từ khóa tự do Giáo dục mầm non
Tác giả(bs) CN Võ, Văn Thắng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110365
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114084
00230
0042990AA73-15FD-44FF-9648-AEBF938541E3
005202212061335
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786047342938|c103.000 VNĐ
039|a20221206133436|bvulh|c20220210140507|dvulh|y20190105193104|zdiepbnh
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a370.1|bT772 - D232
100 |aTrần, Văn Đạt
245 |aGiáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục / |cTrần Văn Đạt, Võ Văn Thắng
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Tp.HCM, |c2016
300 |a351 tr. ; |c21 cm.
520 |aCung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học; các loại nghiên cứu định lượng; định tính hỗn hợp; cấu trúc và nội dung của một đề cương nghiên cứu...
653 |aNghiên cứu khoa học
653 |aPhương pháp nghiên cứu
653 |aĐịnh lượng
653|aGiáo dục mầm non
691 |aViệt Nam học
691|aGiáo dục mầm non
691|aTài chính ngân hàng
700 |aVõ, Văn Thắng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110365
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/070119/giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục_001thumbimage.jpg
890|a1|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110365 Kho sách chuyên ngành 370.1 T772 - D232 Giáo dục mầm non 1

Không có liên kết tài liệu số nào