• Giáo TrìnhLuật
  • 302.2 L433 - V217
    Giáo trình kỹ năng nghiên cứu và lập luận /

DDC 302.2
Tác giả CN Lê, Thị Hồng Vân
Tác giả TT Đại học Luật TPHCM
Nhan đề Giáo trình kỹ năng nghiên cứu và lập luận / TS. Lê Thị Hồng Vân
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 360 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Đây là những kỹ năng cần thiết để đem lại cho mỗi người sự thành công trong các công việc học tập, nghiên cứu cũng như các hoạt động giao tiếp xã hội...
Từ khóa tự do Kỹ năng lập luận
Từ khóa tự do Kỹ năng nghiên cứu khoa học
Môn học Logic học
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110424
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114130
00232
0046974E859-F1CE-419D-A719-DCB51205824E
005202406121339
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c70.000 vnđ
039|a20240612133918|btanht|c20231010135750|dvulh|y20190107100440|zhoaitm
040 |aĐHQTHB
041 |avie
044 |avn
082 |a302.2|bL433 - V217
100 |aLê, Thị Hồng Vân
110|aĐại học Luật TPHCM
245 |aGiáo trình kỹ năng nghiên cứu và lập luận / |cTS. Lê Thị Hồng Vân
260 |aTp.HCM : |bHồng Đức, |c2018
300 |a360 tr. ; |c21 cm.
520 |aĐây là những kỹ năng cần thiết để đem lại cho mỗi người sự thành công trong các công việc học tập, nghiên cứu cũng như các hoạt động giao tiếp xã hội...
653 |aKỹ năng lập luận
653 |aKỹ năng nghiên cứu khoa học
690 |aLogic học
691 |aViệt nam học
691|aLuật
691|aLuật kinh tế
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110424
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/080119/giáo trình kỹ năng nghiên cứu và lập luận_001thumbimage.jpg
890|a1|b7|c1|d1
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110424 Kho sách chuyên ngành 302.2 L433 - V217 Giáo trình 1