DDC 394.2068
Tác giả CN Lưu, Văn Nghiêm
Nhan đề Tổ chức sự kiện : Sách chuyên khảo / Lưu Văn Nghiêm
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2, có bổ sung và chirng sửa
Thông tin xuất bản H. : ĐH Kinh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 343 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Cuốn sách chuyên khảo Tổ Chức Sự Kiện nhằm khái quát những vấn đề lý luận và hệ thống hóa các hoạt động kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ dùng để giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Quảng cáo, Marketing, Du lịch, Quan hệ công chúng...
Từ khóa tự do Sự kiện
Từ khóa tự do Tổ chức sự kiện
Từ khóa tự do Ngôn ngữ anh
Môn học Tổ chức sự kiện
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110521
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114222
00244
00458491456-B8DE-4129-B8C0-EF923A17470F
005202211021403
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9786049098635|c69.000 VNĐ
039|a20231114095456|bvulh|c20230603083804|dvulh|y20190109101359|zmuoint
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a394.2068|bL975 - N576
100 |aLưu, Văn Nghiêm
245 |aTổ chức sự kiện : |bSách chuyên khảo / |cLưu Văn Nghiêm
250 |aTái bản lần thứ 2, có bổ sung và chirng sửa
260 |aH. : |bĐH Kinh tế Quốc dân, |c2012
300 |a343 tr. ; |c19 cm.
520 |aCuốn sách chuyên khảo Tổ Chức Sự Kiện nhằm khái quát những vấn đề lý luận và hệ thống hóa các hoạt động kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ dùng để giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Quảng cáo, Marketing, Du lịch, Quan hệ công chúng...
653 |aSự kiện
653 |aTổ chức sự kiện
653|aNgôn ngữ anh
690 |aTổ chức sự kiện
691 |aViệt Nam học
691|aQuản trị sự kiện
691|aQuản lý giáo dục
691|aQuan hệ quốc tế
691|aNgôn ngữ anh
691|aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110521
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/giaotrinh/tan/tochucsukienthumbimage.jpg
890|a1|b2|c1|d1
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110521 Kho sách chuyên ngành 394.2068 L975 - N576 Truyền thông đa phương tiện 1
2 10120686 Kho sách chuyên ngành 394.2068 L975 - N576 Sách kiểm định 2 Sách kiểm định