DDC 370.7
Tác giả CN Võ, Thị Ngọc Lan
Nhan đề Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục / Võ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2012
Mô tả vật lý 100 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở chung về nghiên cứu khoa học và nghiên cứu khoa học giáo dục; phương pháp, các giai đoạn tiến hành đề tài nghiên cứu khoa học; hình thức và cấu trúc của luận văn khoa học
Từ khóa tự do Khoa học giáo dục
Từ khóa tự do Phương pháp nghiên cứu
Từ khóa tự do Giáo dục mầm non
Môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuấn
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(4): 10110986-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114414
00230
004DDFFD9FF-FAF1-4917-9ED8-51516306F71E
005202202101401
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c17.000 VNĐ
039|a20220210140513|bvulh|c20220210140357|dvulh|y20190116090901|zdiepbnh
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a370.7|bV872 - L243
100 |aVõ, Thị Ngọc Lan
245 |aGiáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục / |cVõ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tuấn
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia TP.HCM, |c2012
300 |a100 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày cơ sở chung về nghiên cứu khoa học và nghiên cứu khoa học giáo dục; phương pháp, các giai đoạn tiến hành đề tài nghiên cứu khoa học; hình thức và cấu trúc của luận văn khoa học
653 |aKhoa học giáo dục
653 |aPhương pháp nghiên cứu
653|aGiáo dục mầm non
690 |aPhương pháp nghiên cứu khoa học
691 |aViệt Nam học
691|aGiáo dục mầm non
700 |aNguyễn, Văn Tuấn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(4): 10110986-9
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/150119/333thumbimage.jpg
890|a4|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110986 Kho sách chuyên ngành 370.7 V872 - L243 Giáo dục mầm non 1
2 10110987 Kho sách chuyên ngành 370.7 V872 - L243 Giáo dục mầm non 2
3 10110988 Kho sách chuyên ngành 370.7 V872 - L243 Giáo dục mầm non 3
4 10110989 Kho sách chuyên ngành 370.7 V872 - L243 Giáo dục mầm non 4

Không có liên kết tài liệu số nào