DDC 339.5
Tác giả CN Bhattacherjee, Anol
Nhan đề Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên tắc, phương pháp và thực hành / Anol Bhattacherjee; Phan Viết Phong; Cao Ngọc Anh
Lần xuất bản Second Edition
Thông tin xuất bản 2012
Mô tả vật lý 223 tr. ; cm.
Tóm tắt Cuốn sách này nhằm mục đích giới thiệu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh về cách tiến hành nghiên cứu khoa học trong các ngành khoa học xã hội, kinh doanh, giáo dục, y tế cộng đồng và các chuyên ngành khác có liên quan. Sách được biên soạn dựa trên các bài giảng của cá nhân trong hơn một thập kỷ giảng dạy phương pháp nghiên cứu khoa học cho các khoá nghiên cứu sinh tại trường Đại học South Florida
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Phan, Viết Phong
Tác giả(bs) CN Cao, Ngọc Anh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124173
00277
004A6A54B54-BF4D-43DB-8E9E-619F7A0B35FC
005202312221633
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20240415090253|bvulh|c|d|y20231222163324|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a339.5|bA615 - B575
100 |aBhattacherjee, Anol
245 |aNghiên cứu khoa học xã hội: nguyên tắc, phương pháp và thực hành / |cAnol Bhattacherjee; Phan Viết Phong; Cao Ngọc Anh
250 |aSecond Edition
260 |c2012
300 |a223 tr. ; |ccm.
520 |aCuốn sách này nhằm mục đích giới thiệu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh về cách tiến hành nghiên cứu khoa học trong các ngành khoa học xã hội, kinh doanh, giáo dục, y tế cộng đồng và các chuyên ngành khác có liên quan. Sách được biên soạn dựa trên các bài giảng của cá nhân trong hơn một thập kỷ giảng dạy phương pháp nghiên cứu khoa học cho các khoá nghiên cứu sinh tại trường Đại học South Florida
653 |aNghiên cứu khoa học
653 |aNghiên cứu
691 |aQuan hệ công chúng
691|aViệt Nam học
700 |aPhan, Viết Phong
700|aCao, Ngọc Anh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2023/tháng 12/22 tan qhcc/1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2