DDC 378.597
Tác giả CN Trần, Lê Bảo
Nhan đề Khu vực học và Nhập môn Việt Nam học / Trần Lê Bảo
Thông tin xuất bản Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 162 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Khu vực học
Từ khóa tự do Việt Nam học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125695
00272
004E24B8A1F-29BC-4BF5-8BD3-D5709D454041
005202404161626
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20240416162646|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a378.597|bT772 - B221
100 |aTrần, Lê Bảo
245 |aKhu vực học và Nhập môn Việt Nam học / |cTrần Lê Bảo
260 |bGiáo dục, |c2008
300 |a162 tr. ; |ccm.
653 |aKhu vực học
653 |aViệt Nam học
691 |aViệt Nam học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/việt nam học/bia/04thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2