DDC 378.597
Tác giả CN Trần, Văn Khải
Nhan đề Nghệ thuật sân khấu Việt Nam / Trần Văn Khải
Thông tin xuất bản Nhà sách Khai Trí
Mô tả vật lý 279 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Nghệ thuật sân khấu
Từ khóa tự do Sân khấu
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125696
00272
004A0DEA6A6-F478-43BC-9A01-CAEFF7F83E5A
005202404161633
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240416163358|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a378.597 |bT772 - K451
100 |aTrần, Văn Khải
245 |aNghệ thuật sân khấu Việt Nam / |cTrần Văn Khải
260 |bNhà sách Khai Trí
300 |a279 tr. ; |ccm.
653 |aNghệ thuật sân khấu
653 |aSân khấu
691 |aViệt Nam học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/việt nam học/bia/05thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d3