DDC 378.597
Tác giả CN Cao, Xuân Hạo
Nhan đề Tiếng Việt Văn Việt Người Việt / Cao Xuân Hạo
Lần xuất bản In lần thứ 3
Thông tin xuất bản Trẻ, 2003
Mô tả vật lý 248 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Người Việt
Từ khóa tự do Văn Việt
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125700
00272
004E2BD050F-A828-456C-84D9-45B5C3ADAE96
005202404161701
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|y20240416170154|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a378.597 |bC235 - H252
100 |aCao, Xuân Hạo
245 |aTiếng Việt Văn Việt Người Việt / |cCao Xuân Hạo
250 |aIn lần thứ 3
260 |bTrẻ, |c2003
300 |a248 tr. ; |ccm.
653 |aNgười Việt
653 |aVăn Việt
653 |aTiếng Việt
691 |aViệt Nam học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/việt nam học/bia/09thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1