DDC 303.4
Tác giả CN Lương, Văn Kế
Nhan đề Thế giới đa chiều : ý thuyết và kinh nghiệm nghiên cứu khu vực : chuyên khảo / Lương Văn Kế
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2007
Mô tả vật lý 548 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125710
00272
00452260054-0492-44A2-A924-8855F47C3CFE
005202404170952
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20240417095247|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a303.4|bL964 - K241
100 |aLương, Văn Kế
245 |aThế giới đa chiều : |bý thuyết và kinh nghiệm nghiên cứu khu vực : chuyên khảo / |cLương Văn Kế
260 |aH. : |bThế giới, |c2007
300 |a548 tr. ; |ccm.
691 |aViệt Nam học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/17/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0