DDC 495.922
Tác giả CN Huỳnh, Thị Hồng Hạnh
Tác giả TT Đại học Quốc gia TP.HCM
Tác giả TT Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Tác giả TT Trường Đại học Phú Yên
Nhan đề Chữ Quốc ngữ : sự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hóa Việt Nam / Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Trang chủ biên
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2016
Mô tả vật lý 1183 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125711
00272
004B47B11F0-CD91-421B-B3D6-3F817871628F
005202404171351
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20240417135158|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a495.922|bH987 - H239
100 |aHuỳnh, Thị Hồng Hạnh
110 |aĐại học Quốc gia TP.HCM
110|aTrường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
110|aTrường Đại học Phú Yên
245 |aChữ Quốc ngữ : |bsự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hóa Việt Nam / |cHuỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Trang chủ biên
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc gia TP.HCM, |c2016
300 |a1183 tr. ; |ccm.
691 |aViệt Nam học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/17/5thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1