DDC 150.9
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Phú
Tác giả TT Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học KHXH và Nhân văn
Nhan đề Lịch sử tâm lý học / GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú
Lần xuất bản In lần 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Mô tả vật lý 243 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tâm lý học
Từ khóa tự do Tâm lý
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125556
00274
004BC930705-34D8-421F-B8CE-5D16AD586B07
005202404101349
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20240410134910|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a150.9|bN576 - P577
100 |aNguyễn, Ngọc Phú
110 |aĐại học Quốc gia Hà Nội; Đại học KHXH và Nhân văn
245 |aLịch sử tâm lý học / |cGS.TS. Nguyễn Ngọc Phú
250 |aIn lần 2
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2006
300 |a243 tr. ; |ccm.
653 |aTâm lý học
653 |aTâm lý
691 |aTâm lý học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/tâm lý học/bia/03thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2