DDC 616.890083
Tác giả CN Nguyễn, Văn Siêm
Tác giả TT Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học KHXN và Nhân văn
Nhan đề Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên / Nguyễn Văn Siêm
Thông tin xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Mô tả vật lý 45 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tâm bệnh học
Từ khóa tự do Thanh thiếu niên
Từ khóa tự do Tâm bệnh học trẻ em
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125561
00274
00403290C23-8510-4289-AF5C-B1B039A7171E
005202404101431
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240410143140|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.890083|bN576 - S571
100 |aNguyễn, Văn Siêm
110 |aĐại học Quốc gia Hà Nội - Đại học KHXN và Nhân văn
245 |aTâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên / |cNguyễn Văn Siêm
260 |bĐại học Quốc gia Hà Nội
300 |a45 tr. ; |ccm.
653 |aTâm bệnh học
653 |aThanh thiếu niên
653 |aTâm bệnh học trẻ em
691 |aTâm lý học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/tâm lý học/bia/07thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2