DDC 616.89
Tác giả CN Nguyễn, Công Khanh
Nhan đề Tâm lý trị liệu : Ứng dụng trong lâm sàng và tự chữa bệnh / Nguyễn Công Khanh
Mô tả vật lý 100 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Trị liệu
Từ khóa tự do Tâm lý trị liệu
Từ khóa tự do Tâm lý
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125562
00274
00403818B57-3130-4F81-9FE6-7FC17DFDCCC1
005202404101438
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240410143845|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.89|bN576 - K454
100 |aNguyễn, Công Khanh
245 |aTâm lý trị liệu : |bỨng dụng trong lâm sàng và tự chữa bệnh / |cNguyễn Công Khanh
300 |a100 tr. ; |ccm.
653 |aTrị liệu
653 |aTâm lý trị liệu
653 |aTâm lý
691 |aTâm lý học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/tâm lý học/bia/08thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1