• Sách Tham KhảoTâm lý học
  • 152 L433 - T153
    Tiếp cận trị liệu nhận thức hành vi phối hợp giữa lý thuyết và thực hành áp dụng trong tham vấn tâm lý và hỗ trợ sức khỏe tinh thần /

DDC 152
Tác giả CN Lê, Thị Minh Tâm
Nhan đề Tiếp cận trị liệu nhận thức hành vi phối hợp giữa lý thuyết và thực hành áp dụng trong tham vấn tâm lý và hỗ trợ sức khỏe tinh thần / TS. Lê Thị Minh Tâm
Thông tin xuất bản Thời đại
Mô tả vật lý 135 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Sức khỏe tinh thần
Từ khóa tự do Tham vấn tâm lý
Từ khóa tự do Trị liệu nhận thức hành vi
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125564
00274
004F57DBA74-CD4A-47F6-9642-9AF10EF61C91
005202404101452
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240410145239|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a152|bL433 - T153
100 |aLê, Thị Minh Tâm
245 |aTiếp cận trị liệu nhận thức hành vi phối hợp giữa lý thuyết và thực hành áp dụng trong tham vấn tâm lý và hỗ trợ sức khỏe tinh thần / |cTS. Lê Thị Minh Tâm
260 |bThời đại
300 |a135 tr. ; |ccm.
653 |aSức khỏe tinh thần
653 |aTham vấn tâm lý
653 |aTrị liệu nhận thức hành vi
691 |aTâm lý học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/tâm lý học/bia/10thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1