DDC 150.8
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Bích
Nhan đề Tâm lý học nhân cách : Một số vấn đề lý luận / Nguyễn Ngọc Bích
Mô tả vật lý 91 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tâm lý học nhân cách
Từ khóa tự do Tâm lý học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125565
00274
0041EED6286-4960-43FA-A0FD-5BD9DD77404A
005202404101500
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240410150016|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a150.8|bN576 - B583
100 |aNguyễn, Ngọc Bích
245 |aTâm lý học nhân cách : |b Một số vấn đề lý luận / |cNguyễn Ngọc Bích
300 |a91 tr. ; |ccm.
653 |aTâm lý học nhân cách
653 |aTâm lý học
691 |aTâm lý học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/tâm lý học/bia/11thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1