DDC 381
Tác giả CN Đinh, Công Tiến
Nhan đề Tiếp thị bằng quan hệ công chúng PR / Đinh Công Tiến
Thông tin xuất bản H. : Thống kê, 2008
Mô tả vật lý 479 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122249-51
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124894
00258
004771B977C-7E28-4F87-87B5-54FA7CD3EE61
005202401181442
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c120000
039|a20240409091327|bvulh|c|d|y20240118144230|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a381|bĐ584 - T562
100 |aĐinh, Công Tiến
245 |aTiếp thị bằng quan hệ công chúng PR / |cĐinh Công Tiến
260 |aH. : |bThống kê, |c2008
300 |a479 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ quốc tế
691|aQuản trị kinh doanh
691|aQuan hệ công chúng
691|aThương mại điện tử
691|aQuản trị sự kiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122249-51
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/18/20thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122249 Kho sách chuyên ngành 381 Đ584 - T562 Quan hệ quốc tế 1
2 10122250 Kho sách chuyên ngành 381 Đ584 - T562 Quan hệ quốc tế 2
3 10122251 Kho sách chuyên ngành 381 Đ584 - T562 Quan hệ quốc tế 3

Không có liên kết tài liệu số nào