DDC 005.8
Tác giả CN Trần, Văn Hòa
Tác giả TT Bộ Thông tin và Truyền thông
Nhan đề An ninh mạng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 / Trần Văn Hòa biên soạn ; Cục An toàn thông tin, Nguyễn Quốc Toàn tham gia góp ý và hoàn thiện nội dung
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2020
Mô tả vật lý 318 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122464-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124965
00275
004E6710520-1424-4DB0-ABAC-2BBC905EC718
005202401220915
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048050894|c155000
039|y20240122091541|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a005.8|bT772 - H678
100 |aTrần, Văn Hòa
110 |aBộ Thông tin và Truyền thông
245 |aAn ninh mạng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 / |cTrần Văn Hòa biên soạn ; Cục An toàn thông tin, Nguyễn Quốc Toàn tham gia góp ý và hoàn thiện nội dung
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2020
300 |a318 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị sự kiện
691|aCông nghệ thông tin
691|aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122464-6
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/22/7thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122464 Kho sách chuyên ngành 005.8 T772 - H678 Quản trị sự kiện 1
2 10122465 Kho sách chuyên ngành 005.8 T772 - H678 Quản trị sự kiện 2
3 10122466 Kho sách chuyên ngành 005.8 T772 - H678 Quản trị sự kiện 3

Không có liên kết tài liệu số nào