DDC 394.4095
Tác giả CN McCartney, Glenn
Nhan đề Event management : an Asian perspective / Glenn McCartney
Thông tin xuất bản Singapore : McGraw-Hill Asia, 2010
Mô tả vật lý 447 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10201940
000 00000nam#a2200000u##4500
00125048
00237
0042B3C607A-E69D-458C-9794-B4E50E0DF932
005202401241704
008240124s2010 vm eng
0091 0
020 |a9780071272155|c845000
039|y20240124170410|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a394.4095|bM123 - G558
100 |aMcCartney, Glenn
245 |aEvent management : |ban Asian perspective / |cGlenn McCartney
260 |aSingapore : |bMcGraw-Hill Asia, |c2010
300 |a447 tr. ; |ccm.
691 |aNgôn ngữ anh
691|aQuản trị sự kiện
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10201940
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/24/37thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10201940 Kho sách ngoại văn 394.4095 M123 - G558 Ngôn ngữ anh 1

Không có liên kết tài liệu số nào