DDC 005
Tác giả CN Đỗ, Văn Nhơn
Nhan đề Các hệ thống trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong giáo dục : Tạp chí khoa học trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Số 6-2023 / Đỗ Văn Nhơn
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2023
Mô tả vật lý 12 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125662
00227
00476706D2E-0379-4A08-A364-CE353AC15A0A
005202404151650
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240415165013|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a005|bĐ631 - N576
100 |aĐỗ, Văn Nhơn
245 |aCác hệ thống trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong giáo dục : |bTạp chí khoa học trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Số 6-2023 / |cĐỗ Văn Nhơn
260 |aTP.HCM, |c2023
300 |a12 tr. ; |ccm.
691 |aCông nghệ thông tin
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/15/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0