DDC 303.4833
Tác giả TT Bộ Thông tin và Truyền thông
Nhan đề Cẩm nang chuyển đổi số / Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và truyền thông, 2022
Mô tả vật lý 202 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125667
00227
0040560CB9A-1B57-47B5-82DD-B8BD8C60E721
005202404160839
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240416083911|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a303.4833
110 |aBộ Thông tin và Truyền thông
245 |aCẩm nang chuyển đổi số / |cBộ Thông tin và Truyền thông
260 |aH. : |bThông tin và truyền thông, |c2022
300 |a202 tr. ; |ccm.
691 |aCông nghệ thông tin
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/16/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0