DDC 351.0285
Tác giả CN Heeks, Richard
Nhan đề Implementing and managing eGovernment : an international text / Richard Heeks
Thông tin xuất bản London : SAGE, 2006
Mô tả vật lý 293 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00125668
00227
00474B8CE23-D4A9-466E-82B0-FE74D220DC4C
005202404160851
008240416s2006 vm eng
0091 0
039|y20240416085159|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a351.0285|bH458 - R511
100 |aHeeks, Richard
245 |aImplementing and managing eGovernment : |ban international text / |cRichard Heeks
260 |aLondon : |bSAGE, |c2006
300 |a293 tr. ; |ccm.
691 |aCông nghệ thông tin
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/16/5thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0