DDC 515.1
Tác giả CN Lipschutz, Seymour
Nhan đề Linear Algebra : Schaum’s Outline of Theory and Problems / Seymour Lipschutz, Ph.D
Lần xuất bản Second Edition
Thông tin xuất bản McGRAW-HILL, 1991
Mô tả vật lý 459 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Linear Algebra
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125742
00227
0044865D97B-0D36-46AC-B1C6-5F1BB06DA0E9
005202404241751
008081223s1991 vm| vie
0091 0
039|y20240424175126|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a515.1 |bS521 - L767
100 |aLipschutz, Seymour
245 |aLinear Algebra : |bSchaum’s Outline of Theory and Problems / |cSeymour Lipschutz, Ph.D
250 |aSecond Edition
260 |bMcGRAW-HILL, |c1991
300 |a459 tr. ; |ccm.
653 |aLinear Algebra
691 |aCông nghệ thông tin
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/cntt/bia/07thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1