DDC 335.411
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhan đề Giáo trình Triết học / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản Đại học sư phạm
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 392 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Triết học
Từ khóa tự do Giáo trình
Môn học Triết học Mác - Lênin (05068)
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00125744
00227
0045473A2B2-8EAB-4428-B20F-B0E65109DED8
005202405301417
008240530s2014 vm vie
0091 0
039|a20240530142035|bvulh|c20240530141754|dvulh|y20240424181606|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a335.411|bB662
110 |aBộ Giáo dục và Đào tạo
245 |aGiáo trình Triết học / |cBộ Giáo dục và Đào tạo
260 |bĐại học sư phạm
260|c2014
300 |a392 tr. ; |ccm.
653 |aTriết học
653 |aGiáo trình
690|aTriết học Mác - Lênin (05068)
691 |aCông nghệ thông tin
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/cntt/bia/09thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2