DDC 335.4110711
Tác giả TT Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia
Nhan đề Giáo trình Triết học Mác - Lênin / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia
Thông tin xuất bản Chính trị quốc gia, 2013
Mô tả vật lý 673 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Triết học
Từ khóa tự do Giáo trình
Môn học Triết học Mác - Lênin (05068)
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125745
00227
004DD25A634-DE98-431E-94BC-799E2EEFDCFB
005202404241822
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20240530142032|bvulh|c|d|y20240424182232|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a335.4110711|bH719
110 |aHội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia
245 |aGiáo trình Triết học Mác - Lênin / |cHội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia
260 |bChính trị quốc gia, |c2013
300 |a673 tr. ; |ccm.
653 |aTriết học
653 |aGiáo trình
690|aTriết học Mác - Lênin (05068)
691 |aCông nghệ thông tin
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/cntt/bia/10thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1