DDC 515.1
Tác giả CN Lipschutz, Seymour
Nhan đề Linear Algebra : Schaum’s Outline / Seymour Lipschutz, Ph.D; Marc Lipson, Ph.D
Lần xuất bản Third Edition
Thông tin xuất bản The McGRAW-HILL, 2004
Mô tả vật lý 426 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Linear Algebra
Tác giả(bs) CN Lipson, Marc
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125751
00227
004A31864EF-749A-4EA4-90EE-01302D5C6EA0
005202404251343
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20240425134325|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a515.1 |bS521 - L767
100 |aLipschutz, Seymour
245 |aLinear Algebra : |bSchaum’s Outline / |cSeymour Lipschutz, Ph.D; Marc Lipson, Ph.D
250 |aThird Edition
260 |bThe McGRAW-HILL, |c2004
300 |a426 tr. ; |ccm.
653 |aLinear Algebra
691 |aCông nghệ thông tin
700 |aLipson, Marc
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/cntt/bia/11thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1