DDC 616.4
Tác giả CN Phạm, Quang Vinh
Tác giả TT Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Huyết học truyền máu
Nhan đề Bài giảng sau đại học Huyết học truyền máu. Tập 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2019
Mô tả vật lý 460 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Huyết học truyền máu
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125830
00221
004A30A3B41-DA3D-4874-B11A-6739F061D475
005202405101733
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20240510173322|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.4|bP534 - V784
100 |aPhạm, Quang Vinh
110 |aĐại học Y Hà Nội – Bộ môn Huyết học truyền máu
245 |aBài giảng sau đại học Huyết học truyền máu. |nTập 1
260 |aHà Nội : |bY học, |c2019
300 |a460 tr. ; |ccm.
653 |aBài giảng
653 |aHuyết học truyền máu
691 |aKỹ thuật xét nghiệm y học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/xét nghiệm y học/bia/04thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1