DDC 616.4
Tác giả CN Phạm, Quang Vinh
Tác giả TT Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Huyết học Truyền máu
Nhan đề Huyết học truyền máu cơ bản : Tài liệu đào tạo cử nhân kỹ thuật y học / GS.TS. Phạm Quang Vinh; và Cộng sự
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2018
Mô tả vật lý 160 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Huyết học truyền máu
Từ khóa tự do Huyết học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125832
00221
004BF6E7B1D-A94A-46FD-AB2A-A69CA020640C
005202405131540
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20240513154029|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.4|bP534 - V784
100 |aPhạm, Quang Vinh
110 |aĐại học Y Hà Nội – Bộ môn Huyết học Truyền máu
245 |aHuyết học truyền máu cơ bản : |bTài liệu đào tạo cử nhân kỹ thuật y học / |cGS.TS. Phạm Quang Vinh; và Cộng sự
250 |aTái bản lần 1
260 |aHà Nội : |bY học, |c2018
300 |a160 tr. ; |ccm.
653 |aHuyết học truyền máu
653 |aHuyết học
691 |aKỹ thuật xét nghiệm y học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/xét nghiệm y học/bia/05thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1