DDC 616.9
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Khoa Xét nghiệm Y học – Bộ môn Vi sinh
Nhan đề Giáo trình thực hành vi sinh : Dành cho đối tượng cử nhân xét nghiệm y học / ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh; ThS. Võ Thị Trinh; ThS. Đinh Thị Thu Hường; ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai; ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh
Thông tin xuất bản Lưu hành nội bộ, 2020
Mô tả vật lý 238 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thực hành vi sinh
Từ khóa tự do Vi sinh
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125835
00221
004D6589C70-AAC9-433E-AB3A-084719B3C2E4
005202405131622
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20240513162218|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.9|bD132
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng – Khoa Xét nghiệm Y học – Bộ môn Vi sinh
245 |aGiáo trình thực hành vi sinh : |bDành cho đối tượng cử nhân xét nghiệm y học / |cThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh; ThS. Võ Thị Trinh; ThS. Đinh Thị Thu Hường; ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai; ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh
260 |bLưu hành nội bộ, |c2020
300 |a238 tr. ; |ccm.
653 |aThực hành vi sinh
653 |aVi sinh
653 |aGiáo trình
691 |aKỹ thuật xét nghiệm y học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/xét nghiệm y học/bia/08thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1