DDC 616.9600711
Tác giả CN Cao, Minh Nga
Tác giả TT Đại học Y dược TPHCM – Khoa Y – Module Miễn dịch Đề kháng Ký chủ
Nhan đề Miễn dịch đề kháng ký chủ : Giáo trình dành cho chương trình đào tạo bác sĩ Y khoa / PGS.TS.BS. Cao Minh Nga; TS.BS. Trần Thị Huệ Vân; và Cộng sự
Lần xuất bản Ấn bản lần 2
Thông tin xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2022
Mô tả vật lý 394 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bệnh kí sinh trùng
Từ khóa tự do Đề kháng
Từ khóa tự do Miễn dịch
Môn học Vi sinh (MD2262)
Môn học Vi Sinh (OS2018)
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Huệ Vân
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125851
00221
00497726C96-9D45-42D8-A3CF-178953C89233
005202406051605
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20240605160629|bvulh|c20240605160522|dvulh|y20240516150225|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.9600711|bC235 - N576
100 |aCao, Minh Nga
110 |aĐại học Y dược TPHCM – Khoa Y – Module Miễn dịch Đề kháng Ký chủ
245 |aMiễn dịch đề kháng ký chủ : |bGiáo trình dành cho chương trình đào tạo bác sĩ Y khoa / |cPGS.TS.BS. Cao Minh Nga; TS.BS. Trần Thị Huệ Vân; và Cộng sự
250 |aẤn bản lần 2
260 |bĐại học Quốc gia TPHCM, |c2022
300 |a394 tr. ; |ccm.
653 |aBệnh kí sinh trùng
653 |aĐề kháng
653 |aMiễn dịch
690|aVi sinh (MD2262)
690|aVi Sinh (OS2018)
691 |aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aRăng hàm mặt
700 |aTrần, Thị Huệ Vân
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/xét nghiệm y học/bia/10thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2