DDC 612.007
Tác giả CN Đỗ, Đình Hồ
Tác giả TT Đại học Y dược TPHCM – Bộ môn Hóa sinh
Nhan đề Hóa sinh y học / Đỗ Đình Hồ (Ch.b); và Cộng sự
Thông tin xuất bản TPHCM : Y học, 2005
Mô tả vật lý 481 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật xét nghiệm y học
Từ khóa tự do Hóa Sinh Y học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125852
00221
004082174FB-D760-4353-94EB-0865E002FCED
005202405161517
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20240516151754|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a612.007|bD631 - H678
100 |aĐỗ, Đình Hồ
110 |aĐại học Y dược TPHCM – Bộ môn Hóa sinh
245 |aHóa sinh y học / |cĐỗ Đình Hồ (Ch.b); và Cộng sự
260 |aTPHCM : |bY học, |c2005
300 |a481 tr. ; |ccm.
653 |aKỹ thuật xét nghiệm y học
653 |aHóa Sinh Y học
691 |aKỹ thuật xét nghiệm y học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/xét nghiệm y học/bia/11thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2