DDC 616.01
Nhan đề M100 Performance standards for antimicrobial susceptibility testing / Clinical and laboratory standards institute
Lần xuất bản 33rd edition
Thông tin xuất bản UK : Clinical and laboratory standards institute, 2023
Mô tả vật lý 354 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật xét nghiệm y học
Môn học Vi sinh (MD2262)
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10122650
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125816
00221
00406A1B3BC-973A-4706-AAD0-1EB6D05D6A3E
005202406050825
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240605082535|bvulh|c20240605082413|dvulh|y20240510101857|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.01|bM111 - P438
245 |aM100 Performance standards for antimicrobial susceptibility testing / |cClinical and laboratory standards institute
250 |a33rd edition
260 |aUK : |bClinical and laboratory standards institute, |c2023
300 |a354 tr. ; |ccm.
653 |aKỹ thuật xét nghiệm y học
690|aVi sinh (MD2262)
691 |aKỹ thuật xét nghiệm y học
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10122650
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 3/31/22thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122650 Kho sách chuyên ngành 616.01 M111 - P438 Kỹ thuật xét nghiệm y học 1

Không có liên kết tài liệu số nào